Radio Delight

Blås och Knåda 2023

Doughnut Lilys

Kalmar stadspark på uppdrag av Kalmar kommun 2023

Golden Delight

Teatergalleriet Kalmar 2023

ÖVERVAKNING

Kalmar konstmuseum 2022

Rock against the clock

Rotundan, Kalmar 2021